Пайк

ХАБАРҲО

«ТОҶИКНОМА» - И ПРОФЕССОР ИБРОҲИМ УСМОНОВ - АСАРИ ҶАДИД ДАР ИЛМИ ТОҶИКШИНОСӢ


Дар китоби «Тоҷикномаи»-и профессор Иброҳим Усмонов, ки дар 3 ҷилд нашр гардидааст мавзӯи арзишҳои миллӣ, истиқлол ва забони тоҷикӣ, андешаи миллӣ, ваҳдати маънавии миллат, ифтихори миллӣ баҳси тоҷику форс, андешаҳо перомуни адабиёту забони тоҷикӣ ва ғайра, ки ба миллати тоҷик тааллуқ мегиранд ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Дар ҷилди аввали китоб дар бораи устод Садриддин Айнӣ ва аллома Бобоҷон Ғафуров мулоҳизаҳо ронда шуда, дар бораи устод Садриддин Айнӣ гуфта шудааст, ки «Беҳтарин асарҳои Садриддин Айниро, аз ҷумла «Ёддоштҳо», «Ҷаллодони Бухоро», «Таърихи амирони манғитӣ», «Ғуломон», «Марги судхӯр», публитсистикаи миллиашро ба шакли мунтахабот, ё тамоми эҷодиёташро – ҳамаи он сазовори таваҷҷӯҳи аҳли олам аст, бо шаш забони расмии дунё чоп кунему паҳн намоем.

Дар Тоҷикистон Маркази Айнишиносӣ ташкил диҳем, ки он ба омӯхтану таблиғи тамоми мероси устод, тарбияи мутахассисони ватанию хориҷӣ – Айнишиносон машғул шавад.

Дар ҳамаи ихтисосҳои гуманитарии мактабҳои олии Тоҷикистон дар барномаи таълим Айнишиносӣ ҳатман дохил карда шавад ва бо назардошти ихтисос таълим дода шавад – адабиёт ва адабиётшиносии Айнӣ, таърихшиносии Айнӣ, ҷаҳоншиносии Айнӣ, фалсафаи Айнӣ, педагогикаи Айнӣ, публитсистикаи Айнӣ ва амсоли ин».

Добавить комментарий

Суроғаи мо:

Joomla ru